+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

despre proiect

Proiectul se bazează pe programul LEADER, care este un model extrem de eficient și de succes de dezvoltare socială și economică integrată în comunitățile rurale. LEADER este livrat într-o varietate de moduri diferite de către statele membre.
Proiectul presupune un studiu al programului LEADER – care căuta exemple ale modurilor de implementare cele mai eficiente în țările partenere; și transferul acestor cunoștințe către părțile interesate identificate, sub forma unui curs de acreditare de înaltă calitate furnizat utilizând un model de învățare mixtă. Programul va fi acreditat prin sistemul LIT, UL și sistemul City and Guilds.
Obiectivele cheie sunt: realizarea cercetării privind furnizarea LEADER în statele membre și nevoile de formare ale personalului LEADER și ale membrilor consiliului de administrație, pentru a furniza un curs de instruire bazat pe cele mai bune practici pentru conducerea GAL și pentru personalul recrutat din cadru departamentelor. De asemenea, urmărește să promoveze învățarea partajată între țările care au stabilit programele LEADER și cele care sunt relativ noi.
Proiectul va folosi o combinație de învățare online și de ateliere de învățare. Programul va include, de asemenea, învățarea la locul de muncă și va permite recunoașterea învățării anterioare. Atelierele de studiu vor avea loc în Portugalia, Irlanda și Polonia și vor implica 18 participanți prevăzuți in program (2 de la fiecare partener, cu excepția LIT și UL care vor avea câte o persoană în prezență). Obiectivele suplimentare ale proiectului sunt perfecționarea organizațiilor LEADER prin învățarea de-a lungul vieții; sporirea mobilității personalului LEADER; o creștere a numărului de proiecte transnaționale, rezultat al creerii de rețele și de relații.
Proiectul și rezultatele acestuia vor fi diseminate combinand mediul on-line, buletine informative, broșuri și ateliere de diseminare în fiecare țară parteneră destinat factorilor de decizie și organizațiilor LEADER.
Organizațiile participante au experiență în furnizarea programelor LEADER, limplementarea de calitate a dezvoltării rurale și a educației pentru dezvoltare durabilă, precum și implementarea proiectelor europene de succes.
Derularea programului va implica o fază de cercetare care mobilizeaza resursele partenerilor, o fază de proiectare a curriculumului, o fază de livrare și va include o evaluare permanentă în ansamblu. Aceasta va implica o contribuție structurată a tuturor partenerilor în crearea unei metodologii solide privind furnizarea programului LEADER.
Producția principală a proiectului va fi un program de pregatire LEADER acreditat în cadrul European al Calificărilor care vizează profesioniștii și factorii de decizie politică. Acest program care va fi disponibil pentru furnizorii de educație și formare profesională din toate statele membre va oferi părților interesate cunoștințele și abilitățile necesare pentru a implementa programe și proiecte LEADER de succes. Toate materialele programului, inclusiv curriculum-ul, conținutul de învățare, modelele de evaluare și acreditarea vor fi puse la dispoziția tuturor.
LIT va menține site-ul web al proiectului timp de minimum trei ani după încheierea programului.

By