+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

XI Europa Cafe połączona ze spotkaniem informacyjnym o projekcie TELI2 i VIII Festiwalem Rosołu

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w hotelu „Nowa Bochnia” w Bochni odbyła się XI Europa Cafe połączona ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational Education in LEADER implementation” (TELI2) w ramach Programu Erasmus+. Imprezą towarzyszącą był VIII Festiwal Rosołu.

Europa Cafe to nieformalna sieć organizacji pozarządowych (NGO) z Polski zainteresowanych sprawami związanymi
z Unią Europejską, działająca od 2013 roku. Do tej pory odbyło się 10 spotkań w Warszawie, w których udział wzięło ponad 200 NGO, a także kilka wyjazdów do instytucji unijnych
w Brukseli i Strasbourgu. Na spotkaniu w Bochni dyskutowano o propozycji nowego instrumentu finansowego dla NGO dot. wartości europejskich, którą przedstawiła Monika Łagodzińska z Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA z Poznania. 

W połączeniu internetowym wystąpił Jan Lichota z „visit brussels”. Rozmawiano o wizytach studyjnych organizacji pozarządowych do instytucji UE w Brukseli oraz działaniach miasta Bruksela na rzecz wspierania organizacji pozarządowych w organizacji Continue reading

By

Read More