+353 (0)504 28476

  • English
  • Hrvatski
  • Português
  • Polski
  • Română
  • Slovenščina

O projektu

Projekt se temelji na LEADER programu koji je vrlo učinkovit i uspješan model integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u ruralnim zajednicama. LEADER se provodi u različitim oblicima u zemljama članicama EU.
Projekt će podrazumijevati proučavanje provedbe LEADER programa – tražeći primjere najučinkovitijih načina implementacije u zemljama partnerima; i prijenos tih znanja na identificirane dionike u obliku visokokvalitetnog akreditiranog tečaja koji se provodi korištenjem kombiniranog modela učenja. Program će biti akreditiran kroz LIT, UL i sustav “City and Guilds”.
Ključni ciljevi su provesti istraživanja o provedbi LEADER-a u zemljama članicama i potrebama za osposobljavanjem osoblja I članova upravljačkih odbora koji rade na LEADER-u. Također nastoji promicati zajedničko učenje između zemalja koje su uspostavile LEADER programe i onih koji su relativno novi u provedbi LEADER-a. Projekt će koristiti kombinaciju on-line učenja i radionica vezanih uz provedbu LEADER programa. Program će također uključivati učenje na temelju rada sudionika i omogućiti priznavanje prethodnog učenja. Edukativne radionice održati će se u Portugalu, Irskoj i Poljskoj, a uključivat će 18 sudionika predviđenih programom (2 od svakog partnera, osim LIT-a i UL-a koji će imati jednu osobu). Daljnji ciljevi projekta su nadogradnja vještina organizacija koje provode LEADER kroz cjeloživotno učenje; povećanje mogućnosti mobilnosti osoblja koje radi na LEADER-u; povećanje broja međunarodnih projekata koji mogu proizaći iz stvaranja veza i odnosa.
Projekt i njegovi rezultati bit će diseminirani kombinacijom on-line okruženja, biltena i brošura te putem radionica za diseminaciju u svakoj zemlji partner. Radionice će biti usmjerene na kreatore javnih politika i organizacije koje provode LEADER.
Organizacije koje sudjeluju imaju veliko iskustvo u provedbi LEADER programa, pružanju visoko kvalitetne edukacije o ruralnom razvoju i održivom razvoju te upravljanju I provedbi uspješnih europskih projekata.
Provedba programa uključiti će fazu istraživanja koja uključuje resurse svih partnera, fazu izrade kurikuluma, fazu provedbe i uključit će cjelokupnu evaluaciju istofa. Uključivati će mjerljive doprinose svih partnera u stvaranju snažne metodologije na najdjelotvornijoj i učinkovitoj metodi provedbe LEADER-a.
Glavni rezultat projekta bit će akreditirani LEADER program unutar europskog kvalifikacijskog okvira koji je usmjeren na profesionalce i kreatore politika. Ovaj program koji će biti dostupan za provedbu pružateljima usluga strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja u svim državama članicama omogućit će zainteresiranim dionicima stjecanje znanja i vještina za uspješnu provedbu LEADER programa i projekata. Svi programski materijali, uključujući nastavni plan i program, sadržaj učenja, modele ocjenjivanja i akreditaciju, bit će dostupni svima besplatno.
LIT će održativati web stranicu projekta najmanje tri godine nakon završetka programa.

By